Consultantul în Sustenabilitate pentru IMM-uri.

Accesibil. Personalizat. Powered by AI.

Folosește inteligența artificială pentru a îți face business-ul mai sustenabil. 

Fii unul dintre primii antreprenori care testează platforma. Completează formularul pentru a testa GRAI, consultantul in sustenabilitate pentru IMMuri:

Completează formularul:


Beneficiile GRAI

Expertiză

Ai acces la consultanță de specialitate în sustenabilitate, prin intermediul unui AI antrenat de experți și susținut de conținut curatoriat.

Soluții personalizate

Îți creezi strategia de sustenabilitate pornind de la realitatea ta și a business-ului tău, adaptată specificului, obiectivelor și bugetului setate de tine.

Proces ghidat & ușor de înțeles

GRAI te ghidează pas cu pas, folosind un limbaj clar și accesibil, fără jargon tehnic complicat.

Consultanță prin chat

Obține răspunsuri și recomandări eficiente pentru orice întrebare legată de sustenabilitate.

Raportare simplificată

Asistență în raportarea de sustenabilitate, simplificând procesul și economisind timp și bani.

Accesibilitate 24/7

Disponibil non-stop, direct de pe telefonul sau laptopul tău, la un cost accesibil.

Perfect on desktop, tablet & mobile

Your goals layouts with ease learn to achieve your followers & moody food.

Dezvoltat de:
Parte din:

De la creatorii:
Termeni & Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

PREVEDERI GENERALE

Vă mulțumim pentru utilizarea Platformei GRAI pentru consultanță în sustenabilitate pentru IMM-uri. Acești Termeni și Condiții guvernează utilizarea serviciilor noastre și reglementează relația dumneavoastră cu platforma GRAI. Prin accesarea și utilizarea serviciilor noastre, sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să citiți cu atenție și să îi înțelegeți pe deplin înainte de a continua.


Site-ul disponibil la adresa https://graisolutions.com/ (“Platforma”) este deținut de către Social Innovation Solutions (“Societatea”), cu denumirea comercială ASOCIATIA SOCIAL INNOVATION SOLUTIONS, având sediul social în AV. PETRE CREȚU 15, Et. 2, Ap. 6 - București, Sector 1, CUI 39575152.


Accesul și utilizarea Platformei intră sub incidența regulilor prevăzute în prezentul document, care reprezintă contractul dintre Utilizator și Societate („Termeni și Condiții”) și cu respectarea legislației în vigoare. Utilizarea Platformei ca vizitator sau înregistrare și accesul la serviciile oferite prin intermediul Platformei presupune implicit că Utilizatorul a citit, înteles și acceptat integral Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.


Politica de confidențialitate este parte din Termeni și Condiții și prezinta în detaliu cum sunt prelucrate datele și informațiile Utilizatorilor de către Societate, atunci cand aceștia navighează în Platformă, cât și drepturile acestora cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.


Pentru a se înregistrat în Platformă utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani, să ia la cunoștință și să accepte Termenii și Condițiile. Dacă nu sunteți de acord, integral sau parțial, cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu folosiți Platforma.


Prezenții Termeni și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român. Pentru orice disputa în legătură cu Termenii și condițiile se va încerca soluționarea pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresată instanței competente.


DEFINIȚII

Înregistrarea în platformă - Reprezintă informațiile personale ale Utilizatorului care le transmite prin intermediul formularului de înregistrare și îi permit acestuia să acceseze platforma GRAI - Consultantul în sustenabilitate pentru IMM-uri.

ACCESAREA PLATFORMEI

Scopul utilizării Platformei este acela de a accesa informațiile, respectiv serviciile oferite prin intermediul acesteia. Orice utilizare în alte scopuri nu este permisă. Pentru accesarea Platformei este necesar sa aveți acces la serviciile/dispozitivele care oferă acces la Internet. Utilizatorii care acționează ca vizitatori, respectiv care nu se înregistrează acceptă faptul că nu pot vizualiza toate informațiile, respectiv secțiunile Platformei, existând secțiuni care pot fi accesate doar prin înregistrării. La momentul accesării Platformei și/sau înregistrării, Utilizatorul înțelege să fie de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare, cât și cu Politica de confidențialitate.

CONTRACTUL


Prin înregistrarea utilizatorului, acesta din urmă, respectiv Utilizatorul iși dă în mod expres și neechivoc acordul cu privire la nașterea unui raport juridic între Utilizator și Societate guvernat de prezenții Termeni și Condiții.Vă rugăm să notificați imediat Societatea, prin transmiterea unui e-mail la adresa hello@graisolutions.com în cazul în care aveți cunoștință că numele datele de înregistrare au fost furate sau compromise.


DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI


Perioada în care Termenii și condițiile se aplică este nedeterminată. Folosirea înregistrării în platformă poate înceta în orice moment, prin notificarea de către Utilizator la adresa de e-mail hello@graisolutions.com.Societatea își rezervă dreptul de a șterge imediat datele utilizatorului dacă constată faptul că Utilizatorul nu respectă Termenii și condițiile.


UTILIZAREA SITE-ULUI


Utilizatorii își pot modifica oricând acordurile privind comunicările comerciale printr-un e-mail transmis la hello@graisolutions.com..Utilizatorii nu au dreptul:

Să utilizeze Platforma în mod abuziv.

Să întreprindă acțiuni care să afecteze disponibilitatea și/sau performanța Platformei sau care să aducă prejudicii Societății sau oricărei persoane

Să utilizeze Platforma în mod ilegal, fraudulos și/sau în scopuri în legătură cu orice activitate ilegală și/sau frauduloasă.

Să colecteze date din cadrul Platformei și/sau să folosească datele de pe Platformă pentru orice activități de marketing sau pentru orice activitate de contactare a persoanelor ale căror date sunt disponibile în cadrul Platformei.

Să transmită informații incorecte sau incomplete prin intermediul formularului de înregistrare

Să utilizeze Platforma pentru a distribui, copia, găzdui (nelimitativ) orice materiale, respectiv software conținând viruși de calculator.

Utilizatorul poate răspunde civil sau penal pentru încălcarea oricăreia dintre aceste reguli.


DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ


Întreg conținutul Platformei, respectiv, dar fără a se limita la design, text, imagini, logo-uri, secvențe video este proprietatea exclusivă a Societății și/sau, după caz, a partenerilor Societății și intră sub incidența prevederilor legale privind drepturile de autor. Utilizatorilor le este interzis să copieze, reproducă, folosească, difuzeze, în alt scop decât uzul personal, orice imagine, logo, înregistrare video, marcă aparținând Societății sau partenerilor acesteia fără acordul prealabil al titularilor legali. Societatea nu este răspunzătoare pentru acuratețea și legalitatea conținutului Platformei care face referire la partenerii acesteia, pus la dispoziție în cadrul Platformei în integralitate de către partenerii acesteia. Prin folosirea anumitor funcționalități, servicii ale Platformei, acolo unde este astfel precizat, Utilizatorii cedează către Societate drepturile de proprietate intelectuală precum, dar fără a se limita la, texte publicate, fișiere încărcate. Utilizatorilor le este interzis: să republice, să reproducă, copieze, exploateze, să vândă și/sau închirieze, să redistribuie (cu excepția conținutului disponibil pentru a fi redistribuit) materialele din cadrul Platformei;


Termenii și condițiile nu garantează niciun drept sau titlu cu privire la Platforma, la conținutul deținut de alte persoane, la logo-urile, imaginile, designul, conținutul video, semnele sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală ale Soccietății. Orice opinii și sugestii pot fi comunicate Societății la adresa de e-mail hello@graisolutions.com. Societatea poate utiliza sugestiile, observațiile transmise de către Utilizatori fără nicio obligație față de aceștia din urmă.


RENUNȚĂRI ȘI CESIUNI


Nu se va interpreta ca o renunțare situația în care Societatea nu actioneaza imediat pentru realizarea, exercitarea unui drept al său.Dacă una dintre prevederile Termenilor și condițiilor se dovedește nulă sau fără efect, ori în cazul unei omisiuni, acest fapt nu afectează celelalte prevederi ale Termeni și condiții, acestea rămânând valide. Orice prevedere care se dovedește nulă sau fără efect se va înlocui cu o altă prevedere care va produce efecte juridice similare sau cât mai apropiate de scopul prevederii inițiale.


LIMITAREA RĂSPUNDERII


Platforma este pusă la dispoziție de către Societate, așa cum este aceasta disponibilă, fără o garanție expresă sau implicită. Societatea nu garantează că orice rezultate se pot obține prin utilizarea Platformei vor fi precise, garantate sau că acestea vor îndeplini cerințele Utilizatorului. De asemenea, Societatea nu garantează că Platforma va fi disponibilă în mod neîntrerupt. În situația în care vor fi necesare acțiuni de întreținere a Platformei, Societatea va informa Utilizatorul la momentul accesării Platformei. Societatea nu este răspunzătoare pentru orice situații independente de sfera sa de acțiune, precum întreruperi ale accesului la Internet, forță majoră, întreruperi din culpa unor terțe persoane. Societatea nu este răspunzătoare pentru exactitatea, corectitudinea datelor personale furnizate de către Utilizatori, inclusiv pentru datele furnizate de minori în scopul creării aparenței de îndeplinire a vârstei minime de utilizare a Platformei. Utilizatorul înțelege că Societatea nu deține controlul și nu are obligația de a acționa cu privire la: conținutul pe care Utilizatorul îl accesează prin intermediul Platformei, efectele pe care conținutul Platformei îl au asupra Utilizatorului, orice interpretare sau utilizare a conținutului de către Utilizator sau asupra acțiunilor pe care Utilizatorul le întreprinde urmare a accesării conținutului Platformei, asupra conținutului oricăror link-uri către alte pagini WEB, asupra oricăror informații publicate în cadrul Platformei care provin din surse externe. Societatea nu este răspunzătoare pentru orice daune care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Platformei de către Utilizator sau care rezultă din nerespectarea de către Utilizator a Termenilor și condițiilor.


MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR


12.1. Acești Termeni și Condiții se aplică începând cu data de 20 decembrie 2023. Societatea îți rezerva dreptul de a aduce modificări Termenilor și condițiilor, în orice moment, fără preaviz, motiv pentru care te rugăm să consulți Termeni și condiții la accesarea Platformei. Utilizarea Platformei după intrarea în vigoare a oricăror actualizări, modificări a Termenilor și condițiilor înseamnă acceptarea acestora de către Utilizator.


Platforma GRAI își rezervă dreptul de a actualiza, modifica sau înceta furnizarea serviciilor în orice moment, fără notificare prealabilă. Nu suntem responsabili față de dumneavoastră sau față de terțe părți pentru orice consecințe ale acestor modificări.


COOKIES


Platforma utilizează cookie-uri. Regăsești în continuare informații privind utilizarea cookies de către Platformă. În situația în care îți sunt necesare informații suplimentare, te rugăm să ne comunici la adresa de e-mail hello@graisolutions.com. Cookie-urile sunt fişiere text de mici dimensiuni, compuse în general din text şi cifre, care, atunci când accesezi Platforma sunt salvate în browserul utilizat de către dispozitivul prin care o accesezi care permite identificarea ta la orice revenire pe Platformă. Cookie-urile utilizate în Platformă sunt atât proprii, cât și de la terți ce permit Societății să înțeleagă nevoile și cerințele tale, în calitate de vizitator, respectiv utilizator al Platformei și să îmbunătățească experiența pe care tu o ai în Utilizarea acesteia.


De asemenea, cookie-urile sunt utilizate în scopul monitorizării traficului (pot fi analizate inclusiv informații privind paginile WEB pe care le accesezi, durata utilizării Platformei, locația, dispozitivul de pe care accesezi Platforma, etc.), respectiv a performanței Platformei. Cookie-urile utilizate de către Platformă pot fi cookie-uri temporare sau permanente. Cookie-urile temporare au o durată de stocare limitată la durata în care folosești Platforma, iar cookie-urile permanente sunt stocate la nivelul computerului sau dispozitivului pe care îl folosești pentru accesarea Platformei și nu sunt șterse odată ce utilizarea Platformei încetează.


Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: hello@graisolutions.com

Politica de Confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

CONSIDERENTE GENERALE

Platforma online “GRAI” (“Platforma”) este operată de către Social Innovation Solutions, cu denumirea comercială ASOCIAȚIA SOCIAL INNOVATION SOLUTIONS, având sediul social în AV. PETRE CREȚU 15, Et. 2, Ap. 6 - București, Sector 1, CUI 39575152, în continuare “Operatorul”.


Scopul prezenței Politici de confidentialitate este de a te informa, în calitate de utilizator al Platformei, cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de către Operator. Precizăm că prin utilizarea Platformei, utilizatorul înțelege să fie de acord cu prezenta Politică de confidențialitate.


Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”).


În timp ce utilizați Platforma GRAI, puteți furniza informații personale, cum ar fi numele, adresa de email, numărul de telefon sau alte date de contact atunci doriți să transmiteți un mesaj sau aveți o discuție cu robotul aferent site-ului. De asemenea, puteți furniza date suplimentare despre afacerea dumneavoastră și obiectivele dumneavoastră de sustenabilitate.

Platforma GRAI poate colecta automat anumite informații non-personale atunci când accesați și utilizați serviciile noastre. Aceste informații pot include adresa IP, informații despre dispozitivul utilizat, locația geografică aproximativă și activitatea de navigare pe platformă.

Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și a oferi consultanță personalizată în sustenabilitate, putem colecta date generale despre utilizatori, cum ar fi preferințe, istoric de utilizare și feedback-ul furnizat.

Termenii de mai jos, utilizați în prezenta politică au următoarele semnificații: 


Date cu caracter personal” - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;


Prelucrare” - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea


Operator” - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern


Consimțământ” - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate


Acești termeni se completează cu cei definiți în Termeni și condiții.


Categoriile de date cu caracter personal prelucrate și scopurile prelucrării

 • Pentru a te abona la newsletter, Operatorul va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume și adresa de e-mail. Prin completarea datelor și accesarea și transmiterea mesajului către platforma îți dai în mod explicit consimțământul pentru a primi, din partea Operatorului, pe adresa ta de e-mail furnizată comunicări de tip newsletter. Îți poți retrage consimțământul oricând printr-o solicitare la adresa de e-mail hello@graisolutions.com
 • Pentru transmiterea unui mesaj în Platformă, este necesară furnizarea următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, funcție, companie, adresă de e-mail. Aceste date sunt furnizate în mod voluntar de către utilizator pentru transmiterea mesajului. Precizăm că utilizatorul este pe deplin răspunzător de corectitudinea și completitudinea datelor furnizate.
 • La înregistrare prin completarea formularului îți este solicitat consimțământul pentru a primi, prin modalitățile de contact furnizate (adresa de e-mail), comunicări având caracter comercial din partea Operatorului. Dacă nu ești de acord să-ți transmitem comunicări cu caracter comercial, vom ține cont de opțiunea ta și ai oricând posibilitatea să îți modifici acordul printr-un e-mail la adresa hello@graisolutions.com
 • La înregistrare îți este solicitat acordul pentru ca Operatorul sa transfere datele tale către parteneri în vederea primirii de comunicări având caracter comercial direct de la aceștia. Dacă nu ești de acord să îți transferăm datele către parteneri, așa cum sunt aceștia menționați la solicitarea acordului, vom ține cont de opțiunea ta și ai oricând posibilitatea să îți modifici acordul printr-un e-mail la hello@graisolutions.com. Înregistrarea nu este condiționată de acceptarea acestui acord.
 • Datele furnizate la înregistrare, dar și următoarele categorii de date vor fi prelucrate de către Operator în scopul asigurării securității Platformei și a contului de utilizator, în temeiul obligațiilor care îi revin Operatorului și în interesul său legitim: cookies, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe site.
 • Operatorul poate utiliza datele cu caracter personal furnizate,  în interesul său legitim, pentru a-ți furniza conținut adaptat intereselor și nevoilor tale. De asemenea, Operatorul poate prelucra datele cu caracter personal, în interesul său legitim, în scop statistic, în vederea evaluării și îmbunătățirii conținutului oferit prin intermediul Platformei.
 • Datele de contact furnizate pot fi utilizate de către Operator pentru a te contacta în vederea realizării unor studii de piata sau a unor sondaje de opinie, în interesul său legitim. Dacă nu dorești să fii contactat în aceste scopuri, te rugăm să ne transmiți și vom ține cont de opțiunea ta.
 • Orice alt fel de date și informații pe care le transmiți prin intermediul înregistrării, în afara datelor cu caracter personal prevăzute la punctele anterioare, precum întrebări, comentarii, postări vor fi considerate ca având caracter neconfidențial.


Te informăm în mod expres că te poți opune oricărei prelucrări bazate pe interesul legitim al Operatorului. În cazul unei astfel de opoziții, Operatorul va analiza punctual solicitarea ta.


Sursele din care colectăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate de către Operator direct de la tine, atunci când te abonezi la newsletter, când le furnizezi în platformă cu ajutorul formularului de înregistrare

 • Categorii de destinatari către care Operatorul poate transfera datele tale
 • Afiliați ai Operatorului
 • Contractori sau furnizori de servicii care asigură serviciile operaționale ale Operatorului (precum servicii de telecomunicații, IT, arhivare, stocare, furnizori de hosting) 
 • Autorități publice
 • Organizații de cercetare a pieței
 • Companii media și agenții de comunicare
 • Instanțe de judecată
 • Poliția Română
 • Auditori

Activitatea Operatorului nu implica transferul datelor tale cu caracter personal în afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European. Măsuri de protecție specifice vor fi implementate în situația unui astfel de transfer, iar tu vei fi informat în consecință.

Cu toate acestea, Platforma este găzduită prin intermediul unei entități din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord aplică un nivelul adecvat de protecție asupra datelor cu caracter personal conform decizie emise de către Comisia Europeană. 

De asemenea, menționăm că specificul serviciilor furnizate implică stocarea datelor tale cu caracter personal pe platforme de tip Cloud.


Stocarea datelor cu caracter personal

Operatorul stochează datele tale pe toată perioada în care înregistrarea ta în platformă este activă. Ulterior datele dumneavoastră vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru conformarea cu obligațiile legale ale Operatorului, caz în care perioada de stocare va fi cea prevăzută de obligațiile legale sau în interesul legitim al Operatorului, caz în care datele vor fi stocate pentru o perioada de 1 an de la momentul în care ai solicitat retragerea datelor de pe platformă.


Măsuri de securitate

Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul său prin stabilirea unor măsuri adecvate de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, copierii, modificării sau divulgării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.


Pentru confirmarea datelor, utilizatorul va fi anunțat la adresa de e-mail declarată la momentul înregistrării. Acest e-mail de confirmare are rolul stopării acțiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Dacă primești un asemenea mesaj, în condițiile în care nu te-ai înregistrat personal pe Platformă te rugăm sa ne transmiți un e-mail la adresa hello@graisolutions.com pentru a șterge înregistrarea respectiv în maximum 3 zile lucrătoare. 

Operatorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le divulgați către terți în mediul online sau offline.


Drepturile pe care le ai în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator

 • Dreptul să accesezi datele tale cu caracter personal - ai posibilitatea de a formula o solicitare prin care să obții informații cu privire la modalitatea în care Operatorul îți prelucrează datele cu caracter personal, respectiv o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, scopurile prelucrării, destinatarii către care Operatorul poate transfera datele tale, ș.a.m.d. Copia datelor îți va fi furnizată în mod gratuit.
 • Dreptul să rectifici/modifici datele tale cu caracter personal – ai dreptul de a notifica Operatorul cu privire la inexactitatea datelor cu caracter personal aferente dumneavoastră, deținute de către Operator și de a obține rectificarea, respectiv completarea acestora în cel mai scurt timp. 
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal - acest drept poate fi exercitat, conform prevederilor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal numai dacă contestați exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala sau prelucrarea nu mai este necesara, conform prevederilor legale.
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal - acest drept poate fi exercitat în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului sau pe îndeplinirea unei sarcini care servește un interes public sau în cazul în care prelucrarea este realizată în scop de marketing direct.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal - ștergerea datelor cu caracter personal nu este posibilă în cazul în care Operatorul are obligația legală de a prelucra datele cu caracter personal sau dacă prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță de către Operator.
 • Dreptul la portabilitate - ai dreptul să primești datele personale furnizate sau să le transmiți unei alte societăți numai în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău sau pe executarea contractului cu tine și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a-ți retrage consimțământul – acest drept poate fi exercitat doar pentru acele prelucrări care au la bază consimțământul tău. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului.
 • Dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP). Adresa de corespondență a ANSPDCP este B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.


Pentru orice solicitare sau pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute anterior ne poți contacta la adresa de e-mail hello@graisolutions.com sau la adresa poștală a Operatorului, respectiv AV. PETRE CREȚU 15, Et. 2, Ap. 6, Sector 1, București.


Prelucrarea automată


Nu te vom supune unei decizii exclusiv pe baza prelucrării automate care produce efecte juridice asupra ta sau te afectează semnificativ în mod asemănător, cu excepția cazului în care ți-ai dat în mod explicit consimțământul pentru prelucrare, prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și Operator sau dacă Operatorul are o obligație legală aplicabilă în acest sens.


Ai dreptul de a primi informații suplimentare cu privire la mecanismul logic care stă la baza luării unei decizii exclusiv pe baza prelucrării automate, cât și cu privire la importanța și consecințele unei astfel de decizii, existând posibilitatea ca, la cererea ta, conținutul oferit prin înregistrare sau prin comunicările având caracter comercial sa nu fie determinat exclusiv în baza unei decizii automate, ci cu implicarea unui factor uman.


Prezenta politică privind confidențialitatea poate fi modificată și vom publica pe această pagină versiunea actualizată a acesteia.


Platforma poate include trimiteri către alte platforme/website-uri care sunt operate de alte entități și care nu au legătură cu activitatea Operatorului. Operatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la activitatea acestor alte platforme/website-uri, fiind necesar să consulți politicile de confidențialitate ale acestora.

GRAI Consultantul in Sustenabilitate. Powered by AI. © 2024